GSM

Какво е GSM:

GSM е акроним за Глобална система за мобилни комуникации и е технология, използвана в мобилни телефони и други мобилни устройства, както и като най-популярната технология в света.

Разликата от GSM към предишните технологии е, че в GSM сигналите и гласовите канали са цифрови, то е много по-модерно и следващото поколение също се нарича 2G. GSM също улеснява комуникацията в света, защото е възможно да се бродят в системата, т.е. да се направи устройството да работи навсякъде по света, чрез роуминг договори на операторите.

GSM технологията се появи през 80-те години с предложението да се предлагат евтини услуги като текстови съобщения и ниска цена на инфраструктурата за операторите. Първоначалната версия вече се е развила и в момента има по-високи скорости на предаване на данни, наречена 3G, или трето поколение.