другаде

Какво е Alhures:

Alhures е наречие на португалския език и означава същото като "на друго място" или "друг път" .

Много хора намират, че на други места и на други места са наречени места с различни значения. И двете имат едно и също значение, така че могат да се считат за синоними.

Пример: "Тя е тук, но мислите й другаде . "

Докато "някъде" и "другаде" са думи, които се отнасят до идеята за нещо, което се случва или се е случило другаде, терминът "никой" означава "никъде" или "никъде". В този смисъл никой не се приема като антоним на друго място.

Етимологично, думата другаде е от провансалските алжори / алиори, които от своя страна произлизат от латинския aliorsu / aliorsum .

Синоними на alhures

Някои от основните синоними на другаде са: някъде; някъде; някъде; другаде; на друго място.