принос

Какво е принос:

Вноска означава субсидия, принос. Това е термин, широко използван в бизнеса. Приносът най-често се използва като финансов принос, пари или помощ, използвана за определена цел.

Приносът е субсидия от различна природа, както финансова, така и капиталова, морална и литературна, или дори принос на знания, социални или научни. Има и предоставяне на информация. Приносът на знания и / или информация обикновено е по-разбираем за значението му в случаите на техническа помощ. Например: принос под формата на знания.

Приносът се използва и в парапсихологията, когато материалният обект, обикновено с малък размер, пресича физическа бариера, или може да бъде и вход на обекти в затворени места, като стени или таван.