абанос

Какво е абанос:

Ebony е тъмно дърво, много тежък и устойчив . Това е дърво, от което се добива дървото, чието научно наименование е Diospyros Tesselaria, от семейството на ebenáceas. Ebenáceas са дървета, открити в тропическите райони, главно в Африка и Америка. Все още се среща в някои региони на Азия.

Ебони е много твърдо дърво, което при полиране става блестящо. Смята се за благороден и ценен. Използва се в производството на декоративни предмети, в производството на музикални инструменти като флейта, кларинет, обой, китара и др.

В образния смисъл думата ebony се използва, за да се подчертае това, което има черно и лъскав цвят . Пример: "конят е черен като абанос".

Ebony също така определя индивид с тъмен цвят на кожата. Често се използва с любов, демонстрация на благодарност и привързаност към някого. Например, "той е моето абанос!".

Ебони и слонова кост

Ебони и слонова кост е израз, използван като метафора за описване на бели и черни хора, защото абаносът е черен и бяло от слонова кост.

В допълнение, Ebony и Ivory (Ebony и Ivory) е песен, издадена през 1982 г., изиграна от Paul McCartney и Stevie Wonder, която говори за важността на хармоничното съжителство между хора от различни раси.