отсрочен

Какво е отложено:

Отложено е миналото причастие на глагола deferir, чието значение е да даде съгласие за искане за нещо. Предоставянето на одобрение е акт на одобряване или предоставяне на заявление или искане.

Терминът е широко използван институционално, когато висшестоящ ръководител на дадена институция получи писмено искане от някой от своите подчинени. Тази заявка обикновено завършва с израза "отлагане на заявката".

В случай на утвърдителен отговор на искането, началникът на йерархията, който има право да го направи, просто пише на определено място в документа, в който е направено искането, думата „отложено“ заедно с подписа му. Ако искането не е изпълнено или одобрено, се използва думата " отхвърлена ".

Научете повече за значението на Отхвърлен.

Отложено и отложено

Налице е често объркване между помилваните думи "отложено" и "отложено". Отсрочено (i) означава отложено или забавено. Глаголът се различава и се отнася до условието да бъдеш различен или различен.

Вижте също какво означава отложен с функция.