Братска любов

Какво е братска любов:

Братската любов е чувство за много силна привързаност, отдаденост, интерес към фигурата на другия, генериране на положителни и конструктивни чувства и дори понякога може да накара индивида да направи големи жертви, които би могъл да направи само за себе си.

Като цяло, това братско чувство се случва между братя и сестри, които могат да имат кръвен афинитет или не, както и между мъжете и жените. Това е чувство на абсолютна отдаденост, без никакъв друг интерес, освен да се прави добро, без да искаш нещо в замяна. Често тези чувства на привързаност, които обвързват хората, произлизат не само от семейни връзки, религиозни или патриотични.

Братската любов цени взаимното доверие и има перфектна връзка между хората, защото те са мирни и нежни връзки, трайни и стабилни, дълбоки и отдадени.