Устойчиви градове

Какво представляват устойчивите градове:

Устойчивите градове са градове, които прилагат устойчиви публични политики, които зачитат и опазват околната среда .

Голямата концентрация на световното население в градовете и нарастващото въздействие върху околната среда повишават осведомеността на компаниите и правителствата за създаване на устойчиви мерки, които водят до по-добро качество на живот за неговите жители.

Устойчивите градове предприемат мерки за избягване на неправилно използване на градска собственост, управление на земята, изграждане или прекомерно или неадекватно използване на градската инфраструктура, изграждане на предприятия или дейности, които могат да функционират като влошаване на състоянието на урбанизираните райони; замърсяване и влошаване на околната среда.

Друга грижа на устойчивите градове е да направят населението ефективно и без да губи вода, енергия и винаги да използват възобновяеми материали. Някои идеи за улесняване и подобряване на климата на планетата е да се създадат многофункционални пространства, за да се избегне отпадъците, да се постави всичко в същия квартал и да се насърчи алтернативният транспорт, да се намали замърсяването на планетата и по-добре световната екосистема.