Изгодна мощност

Какво е Bargain Power:

Силата на договаряне означава силата на обмен ; обмен. Преговарянето е акт на обмяна, измамно или не на един обект за друг; е силата на човек или група при обсъждане на цените, оказване на натиск и изискване, например, на по-високо качество на по-ниска цена.

Barganha идва от английската дума bargain, която представлява глаголът barganhar на португалски.

В преносен смисъл, преговарянето може да бъде синоним на измама, защото може да представлява измамна транзакция.

Бартер власт според Портър

Силата на договаряне съставлява два от факторите в модела на петте сили на Майкъл Портър, който има за цел да анализира конкуренцията между компаниите и да разработи ефективна бизнес стратегия.

Договарящата сила на купувачите е една от петте силни страни на Портър, а възможността на клиентите да се договарят с компаниите в бранша. Тази конкурентна сила е свързана с властта на купувачите да вземат решения относно атрибутите на продуктите, особено цената и качеството.

Другият фактор е пазарната сила на клиентите, когато клиентите изискват повече качество за по-ниска цена на стоки и услуги, този фактор също се конкурира с индустрията, принуждавайки цените надолу и хвърляйки конкуренти един срещу друг.

Вижте значението на 5-те сили на Портър.