Munchies

Какво е Ларика:

Ларика е разговорна дума за глад . Това е жаргон на португалския език, който има несигурен произход и се използва по-често от млади хора и юноши.

Много хора свързват термина ларингеал с употребата на наркотици като марихуана. Независимо от това, ако имате мюнси, това не означава, че човек е употребявал наркотици. Може просто да е свързано с голямо желание за ядене, което често се случва внезапно.

На английски, думата траур може да се преведе като " munchies ". Например: Имам munchies !!! - Имам лиза!

В контекста на ботаника, лиственицата е дума, използвана за описание на плевелите, които обикновено растат заедно с пшеницата.