място

Какво означава Locus:

Locus е латинска дума, която буквално означава "място", "позиция" или "място" .

Този термин може да се използва в различни сетива и за различни области, като например в психологията, генетиката, математиката, фонетиката и т.н.

В математиката и геометрията локусът е локус, състоящ се от множеството точки в пространството, които се радват на определена математическа собственост. Те могат да бъдат геометрични места с извивки, повърхности и т.н.

В психологията локусът се класифицира в локус на контрол, което е очакването на индивида за степента, до която техните подкрепления са под вътрешен контрол (лични усилия, компетентност) или външни (други хора, късмет, шанс и т.н.),

Човек, който има предимно вътрешен локус, чувства повече контрол над собствения си живот, по-лесно постигайки личен успех, в замяна на много по-голямо търсене на себе си.

Човек с външен локус на контрол чувства, че външните фактори имат по-голям контрол в живота си, изискват повече от другите и притежават по-голяма емоционална зависимост.

Генов локус

Локусът в генетиката е фиксираното място на хромозома, където се намира определен ген или маркер.

Организираният списък на известните места за хромозома се нарича генетична карта, която е процес на определяне на локуса за даден фенотипен характер.

Научете повече за значението на гена.