ятрогенни

Какво е Ятрогения:

Ятрогенността е заболяване с ефекти и усложнения, причинени в резултат на медицинско лечение. Терминът произтича от гръцкия език и от средства за медицински произход и може да се прилага както за добри, така и за лоши последици.

В фармакологията ятрогенията се отнася до заболявания или патологични промени, създадени от странични ефекти на лекарства. Обикновено думата се използва за позоваване на последствията от вредните действия на лекарите, но може да бъде и резултат от действията на други професионалисти, като психолози, терапевти, медицински сестри, зъболекари и др. В допълнение, алтернативните лекарства също могат да бъдат източник на ятрогения.

Много често срещана причина за ятрогенни ефекти, която води до смърт, е взаимодействието на лекарството, което е, когато едно или повече лекарства променят ефектите на други, които се приемат от пациента, което може да увеличи или намали действието на същото. Страничните ефекти, както и алергичните реакции към лекарства, също са форма на ятрогения.

С течение на времето някои бактерии стават резистентни към някои лекарства и тази резистентност е също ятрогенна.