позициониране

Какво е позициониране:

Позиционирането е действието на позициониране във връзка с нещо, т.е. приемане на отношение и вземане на парти на определена тема. Буквално тази дума все още може да означава местоположението на нещо или някой на определено място.

Когато говорим за позиционирането на компания на пазара на труда, например, това означава вашето мнение, философия и критерии по отношение на определени теми или продукти, като например как се справяте с тях в сравнение с други компании.

От маркетингова гледна точка позиционирането на дадена марка е начинът, по който той се вижда от потребителя, също и в сравнение с други марки. За да може марката да заеме добра пазарна позиция, като правило е необходима маркетингова стратегия, която да е ефективна и да достига успешно до целевата аудитория.

Виж също: стратегическо планиране.

Когато човек се противопостави на нещо, това означава, че е сформирал мнение по този въпрос и е заел позиция в дискусията по дадена тема.

Сред някои от основните синоними на позициониране са: разположение; инсталация; установяване; местоположение; лизинг; оформление; разглеждане; позиция и мнение.