сезонен

Какво е Сезонен:

Сезонното е прилагателно, което се отнася до това, което е временно, което е типично за определен сезон или сезон.

Сезонният характер е синоним на сезонен и, както се казва, се състои от период от време с начало, среда и край, който обикновено се връща след определено време.

Сезонността на дадено събитие представлява, че тя обикновено се случва в определен момент във времето. Поради тази причина думата „сезонен“ се използва широко за означаване на храни, които се произвеждат изключително в определено време на годината.

Сезонните продукти често варират в зависимост от климатичната сезонност на мястото. В страни с ясно изразен сезонен климат (умерен район), характеристиките на четирите сезона обикновено са добре дефинирани: лятото, есента, зимата и пролетта.

И според вариациите на климатичните сезони, сезонните нужди са различни. Например, търсенето на нагреватели е високо в по-хладните периоди на годината, така че може да се каже, че това е сезонно търсене, тъй като през лятото хората няма да купуват този вид продукт.

Етимологично, думата "сезонен" произхожда от латинското satio, което от своя страна произлиза от глагола serere, което означава "да се засадят" или "сеят". В древни времена хората свързват периода (сезона) на засаждане с този термин, което води до сегашното значение на думата.