Gitana

Какво е циганин:

Gitana е името, дадено на циганите с испански произход, термин на испанския език, който буквално означава "циганин" .

От гледна точка на лингвистиката, циганинът е форма на комуникация, за която се знае, че е типична за циганите, която също се нарича език Кало, общ за циганите в иберийския регион.

Етимологично се смята, че произходът на циганите идва от думата " египет ", древен испански синоним на "египетски". Значението е в убеждението, че първите европейски цигани идват от Египет.

Известно е, че циганите са номадски и в резултат на това са цели на социално изключване и маргинализация в различни общества, особено в Европа.

На някои места в Бразилия Gitana се използва като женско име, особено в Североизточния район и в местност с силна циганска традиция, например.

На английски, думата циганин е преведена на циганка, което буквално означава "циганка".

Вижте също: циганин .