перпендикулярен

Какво е перпендикулярно:

Перпендикулярно се отнася до това, което е представено под прав ъгъл спрямо пресечната точка на две линии или равнини .

В изследванията на геометричната математика перпендикулярността е идеята, която анализира така наречените "перпендикулярни линии", които се състоят от онези, които стоят перпендикулярно на други прави линии в дадена равнина. По правило правите са перпендикулярни, когато при пресичане образуват ъгъл от 90 ° .

Както може да се види в декартовата равнина, това, което определя линията като перпендикулярна, е нейната точка на пресичане с друга линия. Ако се образува прав ъгъл, може да се каже, че той е перпендикулярност.

Научете повече за Cartesiano.

Когато се каже, че пътека или пътека трябва да бъдат проследени перпендикулярно, това означава, че тя трябва да бъде напречна по отношение на другата.

Перпендикулярни и паралелни

За разлика от перпендикулярните линии, паралелите не се пресичат, а са подобни и следват същата посока.

Виж също: значение на напречната.