постоянство

Какво е постоянство:

Устойчивостта е качество на този, който продължава, който има постоянство в действията си и не се отказва от лицето на трудностите.

Да устоявате е да постигнете целите си, като сте твърди и верни на вашите идеи и цели.

Както например в фразата „с талант и упоритост, той спечели позицията, за която мечтае като дете”.

Синоним на постоянство е постоянството, както и упоритостта и постоянството.

Устойчивостта е качество, което често изглежда свързано с вярата. Повече от един библейски стих говори за това качество на вярващите и е свързано с евангелизацията и практиката на християнската вяра, в която се смята, че упоритостта е качеството на следване на Исус, дори пред лицето на трудности и / или изкушения, и винаги прави добро,

Устойчивост или възприемане?

Думата постоянство е написана с S заради произхода му на латински. Устойчивостта идва от постоянството, което е да стои твърдо, формирано от префикса per, което означава напълно, плюс severus, което съответства на това, което е сериозно.

Следователно изписването на възприятието е погрешно.

Виж също значението на упоритостта.