Работещ лист

Какво представлява състезанието Leaf:

Изпълнението е същото като заверено съдебно досие, документ, издаден от полицията и доказващ липсата на съдимост на конкретно лице .

Така нареченият лиценз за агитация се състои от престъпна идентификация на лицето, което го е поискало. Това твърдение доказва, че лицето не подава наказателни присъди, чието спазване все още е в ход.

Таксата за регистрация може да бъде издадена на всеки бразилски гражданин на възраст над 18 години, чрез представяне на CPF (отделен регистър на лицата) и RG (обща регистрация). Искането за този документ може да бъде направено чрез интернет, на електронния адрес на съда на държавата, в която лицето е регистрирано.

От друга страна, ако лицето реагира на престъпление, той или тя няма да може да издаде електронна таблица, ако процесът все още е в процес на разработка.

Листовката е безплатна.

В допълнение, изразът "бягащ лист" може също да представлява цялата история на някого или нещо, т.е.

Пример: "Трудно е да ти се довериш, след като знаеш за текущия си лист . "

Вижте също: