притежателен

Какво е притежание:

Притежателят има произход от латинските posedivus и е този, който има чувство или желание за притежание от някого или нещо.

Думата "владетелска" е мъжко прилагателно, както при "притежателя". А също и съществително, както и в "той е притежателен." Двата примера имат едно и също значение, само с различни конструкции от граматическата гледна точка.

Владеенето на английски е притежателно .

На испански, притежателният е притежателен.

Един притежател е този, който твърди, че притежава нещо. Често притежанието е свързано с човек, което прави притежанието нещо опасно в смисъл на ограничаване на свободата на друго човешко същество.

Властолюбивата ревност е проявлението на чувството за собственост и изключителност към друг човек. Обикновено се свързва с любовните взаимоотношения. Ревнив приятел, или жена, която притежава собствена ревност, са хора, които смятат, че държат собствеността на друг.

Пример за притеснителна ревност се съдържа в фразата: "Тя ми е жена и не й позволявам да си тръгне в тази къса пола". В този случай, притежателят вярва, че може да толерира свободата на своя спътник под претекст на собственост и да ревнува, че хората могат да го гледат. Аргументът се подсилва от използването на собственото ми местоимение.

Притеснително местоимение

Собственото местоимение е граматичен клас от думи, които свързват собствеността на обектите с субектите.

Те са притежателни местоимения: моят / моят, вашият / вашият, нашият / нашият, нашият / нашият, вашият / вашият / вашият / твой / ваш / ваш / наш / наш / ваш.

Синоними на Possessivo

  • прикрепен
  • ревнив
  • егоистичен