Изкачих се

Какво означава това?

Възникнало е, че възниква огъването на третото лице на глагола, което се отнася до нещо или нещо, което се е появило, е станало или е възникнало.

В словесната конюгация на възникването, се появява третото лице на Съвършения Префект на Индикативното. Обикновено е свързано с появата или събитието на нещо, както и с действието да бъдеш видим на други хора.

Пример: "Той се яви сред хората."

Обикновено този глагол се използва за изразяване на идеята за произход на нещо или нещо.

Пример: "Как стана животът на земята?"

Етимологично, терминът "възникнал" произхожда от португалския език чрез латинския глагол surgere, съставен от кръстовището на префикса sub (по-долу) и управлява (правило или правило), който се отнася до акта за вдигане на нещо, което преди това е било лежало или седнал.

Синоними за surgiu

 • Показва се
 • представено
 • Беше
 • присъстваха
 • Оказа се
 • започна
 • произхожда
 • започна
 • започна
 • дебютира
 • открит
 • отвори
 • въведено
 • Дебютира.