лумпен

Какво е Lumpenproletariat:

Lumpemproletariat е групата на пролетариата в пределно положение, според марксистката социология.

Основната характеристика на лумпеновия пролетариат е липсата на класово съзнание и последваща незаинтересованост от работническата революция и борба.

Терминът е използван за първи път в немската идеология, в която Карл Маркс ги определя като група деградирали хора, които имат съмнителни поминъци.

Тя включва малките крадци, просяци, бегълци, които живеят в мизерия, извън официалния пазар на труда и без средства за препитание.

Произходът на термина произлиза от немския lumpenproletariat, който обединява думата proletariado, което означава работническата класа, към лумена, което означава парцал или може да бъде свързано с пейоративна характеристика в човешкото поведение, като човек, който е направил нещо нередно или извън закон. Тя се свързва с тези от съмнителен характер и от марксистката гледна точка те представляват опасен клас, защото са податливи на интересите на буржоазните класове, лесно се манипулират.