скривалище

Какво е Cachê:

Cachê е името, дадено на паричната сума, платена на художника (музикант, актьор и други професионалисти в областта на развлеченията) след представянето му пред обществеността.

Етимологически, този термин произхожда от френския печат, което означава и възнаграждението, дадено на художника след неговото представяне.

В допълнение, кешът може да бъде плащането, извършено от развлекателните услуги, упражнени от всяко лице. Обикновено най-популярните знаменитости обикновено начисляват такса за посещение на определени събития, снимане с гостите и общуване с подаръците.

Думата cache (без circumflex), от своя страна, в областта на изчисленията, означава вътрешен механизъм за памет на данни на устройство, което действа като междинно устройство между системата и сървъра, улесняващо скоростта на навигация от бъдещи достъп.

В компютрите, например, кешът подпомага по-доброто обработване на определена уеб страница, която има кеш памет, съхранена в устройството. Така че, когато потребителят достигне до този уебсайт, зареждането на страницата ще бъде много по-бързо.

Вижте също: Значение на CPU.