анахронизъм

Какво е анахронизъм:

Анахронизмът се състои от хронологична грешка, когато някои понятия, обекти, мисли, обичаи и събития, например, се използват за изобразяване на различна епоха от тази, към която всъщност принадлежат .

Анахронизмът се характеризира с несъответствие и несъответствие между особеностите на различните епохи, когато фактори, които са подходящи за всеки път, са погрешно смесени в един и същи разказ.

Например, може да се каже, че описанието на автомобил в историята, която е поставена през Средновековието, е анахронизъм, тъй като първите автомобили ще се произвеждат едва през деветнадесети век.

Анахронизмите могат да възникнат както в историческите отчети, така и в литературните разкази и други произведения на изкуството, като картини, филми, театри и др.

Макар че е интересен инструмент в изкуството, анахронизмът е голямо предизвикателство за историците и изследователите, тъй като става трудно да се разберат някои стари мисли и концепции от гледна точка на съвременността.

Когато дадено историческо събитие е анализирано въз основа на актуални концепции за конкретен предмет, изследователят извършва анахронизъм, тъй като мислите и идеите за определена тема са били различни в миналото, отколкото са днес.

съдържащ анахронизъм

Това е прилагателно, което квалифицира нещо, което се смята за абсолютно и ретроградно за дадено време, което е пряко свързано с хронологична грешка, т.е. анахронизъм.

Сред някои от основните синоними на анахронизма са: старомодни, остарели и архаични.