Значение на израза Bland

Какво означава изразът Bland:

Мътният израз се отнася до това, което не харесва, не е смешно и не привлича внимание.

То също отговаря на това, което не е неприятно, не поражда отвращение. Тя е по-близо до безразличните, към нереактивните.

Би могло да се каже за неща или за хора: „беше много тъпа рокля“, т.е. роклята не представляваше нищо пословично, красиво или интересно. Също така "той беше тъпо момче", което означава апатичен човек, който не привлича вниманието нито към доброто, нито към злото.

Когато някой каже " тази шега е скучна " или "тази история е мека" може да се разбира като това, което не ви кара да се смеете, няма хумор. Но все още можете да се обърнете към това, което е политически некоректно, като расистка шега. На което един човек може да изрече нещо от този вид, а другият отговаря "това не е смешно", в по-сериозен тон. Използва се, когато играта излиза извън границите на здравия разум.

Също така се казва, че нещата са твърде меки.

" Бландинг " може да се разбира като притеснително за другия човек, било то с похвала или дори с критики. Когато едно момиче е смутено, това означава, че тя е срамежлива или притеснена от нещо. Например: "Той каза, че той я харесва, а тя е била смутена по това време",

Вижте също: Грейс