овластяване

Какво овластява:

Овластяването е глагол, който се отнася до акта на даване или даване на власт на себе си или на друг .

От неговия фигуративен смисъл, овластяването представлява действието на присвояване на власт или власт над конкретна ситуация, състояние или характеристика.

Актът за овластяване се счита за социално отношение, което се състои в повишаване на осведомеността на различните социални групи, особено на малцинствата, за важността на тяхното позициониране и видимост като средство за борба за техните права.

Едно от най-добре познатите актове на овластяване е овластяването на жените, т.е. когато жените са информирани, че претендират социално за равни права между различните полове.

Някои от основните синоними на овластяване са: овластяване, овластяване, овластяване, инвестиционни правомощия, овластяване, овластяване, изграждане на капацитет, застъпничество, застъпничество, утвърждаване и т.н.

Научете повече за значението на овластяването на жените.

Овластяване и овластяване

Използването на овластяване е посочено в смисъл на овластяване, или за самия себе си, или за другите.

Овластяването от своя страна е свързано с идеята за поемане на власт, владеене или притежание на нещо, на някого или на конкретна ситуация .

Вижте също значението на овластяването.