ястие

Какво е Travessa:

Travessa е женско съществително, което може да има няколко значения и обикновено се използва за означаване на тясна, вторична и напречна улица към две други основни .

Обикновено траверсите са по-малки от улиците и булевардите, със средна ширина, която варира между 3, 5 метра и 8 метра.

Терминът "блюдо" се отнася и за вида на приборите, използвани за сервиране на някои видове ястия и деликатеси, обикновено характеризиращи се с това, че е под формата на плитко и продълговато ястие.

Тези траверси могат да бъдат направени от голямо разнообразие от материали, като най-често срещаните са порцелановите, керамичните и стъклените траверси .

Travessa все още може да бъде тип къс и тесен гребен, който някои хора използват, за да държат дългата си коса, особено момичетата и жените.

В контекста на гражданското строителство, кръстовище се счита за синоним на "греда" или "греди", парчета, изработени от дърво и които са разположени напречно на дъски.

Плато може да бъде и името на предателското движение, което един човек прави в другата, за да го преобърне, известна също като "пълзене".

Вижте също: значението на улицата.