Комплекс за малоценност

Какво представлява комплексът за малоценност:

Комплексът за малоценност, според психоанализата, се състои от усещането, че даден човек е по-малък от другите индивиди .

Някои от основните симптоми, които характеризират комплекса за малоценност, са: вина, ниска почит, тъга, несигурност, отдръпване от социални контакти и несъзнателна неспособност.

Създател на термина "комплекс за малоценност" е австрийският психолог Алфред Адлер, който основава психологията на детското развитие.

Според концепцията, създадена от Адлер, комплексът за малоценност се развива главно по време на детството, от преживяванията и отрицателните критики, получени от детето.

Липсата на насърчение, подкрепа и похвала помага да се създаде несъзнателно блокиране в зрялата възраст на индивида, което го кара да се чувства неспособен да изпълнява определени дейности или да установи, че всичко, което произвежда, е погрешно или погрешно.

Когато детето е изложено на различни социални среди и претърпява отрицателни сравнения с други индивиди, може да се подчертае усещането за вътрешността.

Някои от основните причини, които водят до комплекса за малоценност, са: отрицателното и пренебрежително отношение на родителите; физически и / или умствени дефекти (когато те са обект на неблагоприятни сравнения за лицето, което ги има); и предразсъдъци (постоянно отрицателни и дискриминационни коментари).

Научете повече за развитието на детето.

Лечение на комплекса за малоценност

Психологическото консултиране е първата стъпка за започване на лечение на комплекса за малоценност. За тази цел индивидът първо трябва да разпознае техния комплекс (осведоменост за проблема).

Следващата стъпка е да се приемат по-позитивни и конструктивни нагласи в ежедневния живот. Процесът на лечение може да бъде бавен и винаги трябва да бъде придружен от квалифициран специалист в областта на психологията.

Комплекс от превъзходство

Комплексът на превъзходството е свързан с този на малоценността. В действителност това е подсъзнателен защитен механизъм, при който се развиват някои индивиди, страдащи от комплекса за малоценност .

Хората с този комплекс проектират негативните си характеристики върху другите, които смятат, че са по-слаби или по-нисши.

Обикновено, индивидът с комплекс превъзходство е етикетиран като арогантен, властен или нахален, главно заради преувеличеното си поведение на гордост и суета.

Сред другите характеристики на комплекса на превъзходството е усещането за доминиране на индивидите, считани за по-слаби или по-важни, тенденцията да се дискредитират мненията на другите, социалното оттегляне, блъсканията, визуалната екстравагантност (като начин за привличане на внимание) и т.н.

Научете повече за значението на Комплекс.