Разбий лицето

Какво е пречупване на лицето:

Пречупването на лицето е популярен израз на португалския език, което означава "да бъдеш разочарован ", " да се нараниш " или чувството, че си разочарован, че не си получил това, което очакваш.

В буквалния смисъл на думата, разчупването на лицето може да означава и "пляскане" или "чукане" на някого в лицето. Пример: " Ще пречупя лицето на този бандит! " Или " Момчето ще счупи лицето на любовника на жената ".

Въпреки това, най-използваната форма на този израз е да обозначи смисъла на „да се провали“, „да греша“ или да разчита на нещо, което не се е случило. Пример: " Джон беше сигурен, че ще получи повишението, но накрая прекъсна лицето си " или " Ще си счупиш лицето, ако вярваш на тези хора ".

Няма буквален превод на този израз на английски. За да изразим същото фигуративно значение, което "разчупва лицето" за бразилците, най-подходящият превод би бил да се провали, да се разочарова или да не се получи това, което искате .

Пример: " В любовта не можеш да се страхуваш да се провалиш " ("В любовта не можеш да се страхуваш да счупиш лицето").

Вижте също и значението на падането от коня.