вирулентност

Какво е вирулентност:

Вирулентността е способността на биологичния агент да предизвика сериозни или фатални ефекти. Той е свързан с неговата способност да се размножава в заразения организъм, производството на токсини, наред с други фактори.

Вирулентността на даден агент може да се определи от коефициентите на смъртност и тежест:

  • Коефициент на смъртност : Показва процента на фаталните случаи на заболяването;
  • Коефициент на тежест: Показва процента на случаите, считани за сериозни според предварително установени критерии.

Високата вирулентност означава висок процент на сериозни или фатални случаи, както при бяс, например, когато всеки случай е фатален.

От друга страна, вирусът на морбили, въпреки високата си инфекциозност и патогенност, има ниска вирулентност, тъй като броят на смъртните случаи от морбили в градската среда е нисък.

Патогенност х вирулентност

Патогенността е способността на инфекциозния агент да произвежда симптоми в по-голяма или по-малка степен сред заразените гостоприемници.

Вирусът на морбили има висока патогенност, тъй като практически всички инфектирани проявяват специфични признаци и симптоми.

Вирусът на полиомиелит има ниска патогенност, тъй като сред заразените само около 1% развиват парализа.