детерминизъм

Какво е детерминизъм:

Детерминизмът е философска концепция, която казва, че всички факти се основават на причини, т.е. цялото събитие се ръководи от решителност, независимо дали е естествена или свръхестествена.

Терминът детерминизъм произтича от глагола "определя", който идва от латинскито определение, което буквално означава "не-край" или "неограничаващо". Накратко, детерминизмът е течение на мисълта, което защитава идеята, че човешките решения и избори не се случват по свободна воля, а по-скоро чрез случайни взаимоотношения.

Всичко във Вселената, според детерминизма, е ограничено до неизменни закони, т.е. всички човешки факти и действия са предопределени от природата, а "свободата на избор" е просто илюзия за живот.

В модерната епоха, детерминизмът се използва като концепция за обяснение на Вселената, главно за да се опита да разбере природните феномени. Според тази теория би било възможно да се "предскажат" бъдещите събития въз основа на текущите събития, защото всяка реалност ще бъде свързана с общи цели; реалността е фиксирана, това, което се очаква да се случи.

Видове детерминизъм

Създадени са няколко типа концепции за детерминизма, от начина, по който се разбират шансовете и решимостта:

  • Преддетерминизъм: счита се за механистичен детерминизъм, т.е. определянето на причините се поставя в миналото, а събитията са настоящи и бъдещи причини за явления, обяснени в първоначалните условия на Вселената.
  • Пост-детерминизъм: той се основава на телеологията, философското изследване на целите и целите. Този модел на детерминизъм твърди, че определянето на фактите е в бъдещето, т.е. всичко се случва по предназначение или причина за някаква божествена същност, която не принадлежи на човешката вселена; например "волята на боговете".
  • Съ-детерминизъм: подобно на теорията за хаоса, съ-детерминизмът защитава случайната връзка на причините като генератори на нови реалности. Например, последиците от една причина могат да станат причините за други ефекти, реалност, различна от предишните причини. В този модел детерминизмът се поставя в настоящето или в едновременността на процесите.

Детерминизъм и свобода

Детерминизмът е предмет на много критики сред изследователи и философи, които възприемат концепцията за свободен избор и свободна воля; несъвпадение.

Критиците утвърждават своята гледна точка, като твърдят, че духът, душата, желанието, изборът и човешката воля не съжителстват в една и съща каузална природа на природата и следователно не се управляват от същите неизменни закони.

Въпреки това, детерминистите противодействат на критиците с аргумента, че те пренебрегват съ-детерминизма, т.е. концепцията, че съществуват връзки между различни реалности, било то молекулярни, социални, планетарни, психически и т.н.

Има и други учени, като Ницше и Делез, които не тълкуват детерминизма и свободата като противоречиви. Свободата не би била "свободна воля", а способност за създаване. В този смисъл "свободната воля" ще бъде просто избор между опции, които вече са били определени, които вече са създадени. Следователно, този принцип (определянето, което вече съществува в миналото) е характерно за преддетерминизма.