притча

Какво е притча:

Притча е малък разказ, който използва алегории, за да предаде морален урок .

Притчи са много често срещани в източната литература и се състоят от истории, предназначени да донесат някакво учение за живота. Те имат символика, където всеки елемент на историята има специфично значение.

Някои от най-известните притчи са библейските притчи, особено притчите на Исус, които са истории с общи елементи на културата на онова време, които целят да научат неща за Божието царство. Сред притчите на Исус някои от най-известните са притчата за блудния син, притча за талантите, притчата за сеяча, притча за пшеницата и плевелите

Притча в математиката

В контекста на математиката, по-конкретно Аналитична геометрия, параболата се състои от отворена плоска крива, където има аксиална симетрия.

В параболата точките са на същото разстояние от фокуса (фиксирана точка) и линия (известна като насока).