Културно многообразие

Какво е културно многообразие:

Културното многообразие е многото аспекти, които особено представляват различни култури, като език, традиции, кухня, религия, обичаи, модел на семейната организация, политика, както и други характеристики на група хора, които обитават. дадена територия.

Културното многообразие е концепция, създадена, за да разбере процесите на диференциация между различните култури, съществуващи по света. Множество култури формират така наречената културна идентичност на индивидите или на обществото; "марка", която персонализира и диференцира членовете на определено място от останалата част от световното население.

Многообразието означава плурализъм, разнообразие и диференциация, концепция, която се счита за пълна противоположност на хомогенността. Днес, благодарение на процеса на колонизация и културно мислене сред по-голямата част от народите на планетата, почти всички страни имат своето културно многообразие, т.е. „малко“ от традициите и обичаите на няколко различни култури.

Някои хора гледат на глобализацията като на опасност за запазването на културното разнообразие, защото те вярват в загубата на традиционни обичаи, типични за всяко общество, отстъпвайки място на глобалните и "безлични" характеристики.

Научете повече за феномена на глобализацията.

За да се опита да запази богатството на културното многообразие на страните, Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) създаде "Всеобщата декларация за културното многообразие".

Декларацията на ЮНЕСКО за културното многообразие признава много култури като "общо наследство на човечеството" и се счита за първия инструмент за насърчаване и защита на културното многообразие и междукултурния диалог между народите.

Можете да получите повече информация за ЮНЕСКО.

Културно многообразие в Бразилия

Бразилия е страна, която е изключително богата на културно разнообразие, поради териториалното си разширение и множеството колонизации и влияния, които е претърпяла през целия процес на изграждане на бразилското общество.

Различията са видими дори между отделните региони на страната: север, североизток, център-запад, югоизток и юг.

На север и североизток преобладават местните и африкански традиции, синхронизирани с обичаите на европейските народи, които колонизират страната.

В централно-западния район, където преобладава Пантанал, все още има голямо присъствие на местно културно разнообразие, със силно влияние на кухнята на Минас Жерайс и Сао Пауло.

В югоизточната и южната част се открояват обичаи от европейски произход, с португалски, немски, италиански и испански колонии, които и днес запазват типичната култура на техните страни на произход.

Местното културно разнообразие

Всеобщата декларация за културното многообразие предвижда запазването на множество култури от местен и африкански произход, като местни езици, застрашени от изчезване, както и ритуали и традиционни празници на местни и афро-потомци.

Културно и религиозно разнообразие

Религиозното многообразие е неразривно свързано с културата. Така нареченият религиозен синкретизъм концептуализира процеса на смесване и разнообразяване на различните религии, събрани в едно общество.

В Бразилия, например, религиозното многообразие е в присъствието на няколко съзтезаващи се на една и съща територия съседи, като католици, евреи, мюсюлмани, индуси и т.н.

Вижте също:

  • разнообразие
  • afrodescendant