ударение

Какво е акцент:

Акцентът е женственото съществително, което означава усилване, известност, екзалтация или значение. Изразяването на ударението показва преувеличен ентусиазъм и красноречие в момента на говорене или жестове. Например: Речта му е направена "с акцент".

"Акцент" се дефинира като акт на фокусиране, подчертаване, подчертаване на определени думи, фрази или идеи, с цел да им се даде особено значение. Напр .: Той се стреми да "подчертае" своята социална работа.

Акцентът може да бъде върху интонацията на една дума или фраза, която се произнася по преувеличен или повтарящ се начин, чрез дискурс, разказ или текст, който се откроява истински.

Емфатичен е прилагателно, което квалифицира този индивид, който подчертава някакъв аспект от обяснението си. Например: Той е "категоричен", когато говори за важността на образованието в ранна детска възраст.

В лингвистиката някои ресурси се използват за подчертаване на думи, сред които метафора и метонимия.

Те са синоними на акцента: известност, облекчение, фанфари, ентусиазъм, показност, подход, фокус, екзалтация, похвала, буйност, изложба и др.

Вижте също

  • подчертавам
  • метонимия