Сребърни сватби

Какво е сребърна сватба:

Сребърната сватба е името, дадено на честването на 25 години брак .

Според популярната традиция всяка годишнина от брака се свързва с определен вид материал, като символичен начин за определяне на силата и стабилността на брака.

Сребърните сватби и Златната сватба се считат за най-известните сватби от двойките, тъй като те символизират преминаването на десетилетия брак и подновяването на брачните обети.

Обикновено сватбите се честват от католици на църковни събития, където подновяват обещанията си с благословията на свещеник, например.

Традицията на сватбеното тържество се случва в Германия, когато е било обичайно да се предлагат двойки със сребърна корона, когато са били на 25 години брак, и на злато, когато празнуват 50-годишнината от сватбата.

През годините за всяка годишнина от сватбата се появиха други символи. Понастоящем първата година е представена от ролята и 100- тата година на брака от еквитиба (стогодишно дърво). Колкото по-голям е бракът, толкова по-голямо е значението и ценността на представителния материал.

Вижте също значението на Сватбени сватби, Сватбени хартии и Златни сватби.