Нека видим

Какво означава този изглед?

Haja vista е израз, който означава да се вземе предвид, просто вижте .

Някои синоними на този израз са: да имат предвид, съдейки по, като се има предвид и като например . Ех: Учениците са недоволни от учителите си, предвид демонстрацията, която беше организирана вчера.

Изразът се формира от хаджа (трето лице на положителния императив) и се вижда - женственото същество спрямо визията.

Въпреки че някои автори твърдят, че трябва да има вариация "да се вижда" или "да се вижда" (с предлог), няма консенсус, тъй като по-голямата част показва, че това е неизменна формулировка, т.е. не се променя, независимо от пол и номер. Затова е препоръчително винаги да се използва неизменната форма на "зрението".

Да се ​​види или види

Някои хора объркват мнението и виждат, че те съществуват на португалския език, но имат различно значение.

Haja виждал е израз, който означава " видял ". Ех: Надявам се, че сигурността е видяла мъжа да краде вътре в магазина.

Haja вижда се формира от първото или третото лице в единствено число от настоящето подчинително на глагола "haver" ("haja") и от причастието на глагола "виж" ("видя").