онкология

Какво е онкология:

Онкологията или канцерологията, както се нарича в Бразилия, е специалността на медицината, която изучава доброкачествени и злокачествени новообразувания (тумори).

Той е онкологията, която изследва развитието на тумори в тялото и определя вида на лечението, което е най-подходящо за всеки случай.

Думата "онкология" произлиза от гръцките термини onkos = обем и logia = изследване . Сега е известно, че обемът ( онкос ) е причинен от натрупването на ракови клетки в определена част от тялото.

Химиотерапия, целеви медикаменти, ендокринни терапии и имунотерапии са някои от инструментите, използвани от клиничната онкология за лечение на рак.

Онкологията разчита на други специалности като хирургия, педиатрия, патология, радиология, психиатрия, както и други здравни специалисти, като медицински сестри, диетолози, психолози, физиотерапевти и др.

Онкологът е онколог, който е клиницист, отговорен за предписването на лечение на рак.