птоза

Какво е Птоза:

Птозата на клепачите е състояние, характеризиращо се с падане на горния клепач към зеницата, което може да ограничи зрението или дори напълно да покрие зеницата, предотвратявайки нормалното зрение.

Думата "птоза" идва от гръцката птоза, което означава "падане".

Обикновено горните клепачи са на 1, 5 mm от лимба, което разделя бялото от оцветената част на очите.

Клепачите се държат в това положение през леварния мускул на клепачите и мулера на Мюлер. Следователно всяко нараняване на тези мускули ще доведе до птоза.

Индивидът с птоза несъзнателно се опитва да компенсира увисналия клепач, свиващ предната мускулатура, повдигайки миглите и произвеждайки хоризонтални канали в челото.

Птозата може да е от вроден или придобит произход и може да бъде асимптоматична или да причини симптоми като зрителни увреждания, тегло на очите, аномално положение на главата и амблиопия или мързеливо око.

Лечението на птозата е хирургично в по-голямата част от случаите и се състои в повдигане на клепачите, за да се остави визуалната ос свободна. В случай на вродена птоза, лечението е спешна медицинска помощ.