За да добавите

Какво означава това?

Събирането е глагол (преходен, непреходен и прономинален), което означава сглобяване, приближаване, обединяване, добавяне, асоцииране, агломериране .

В допълнение, загребването може да има и смисъл на свързване на силите и намаляване на разстоянието между два елемента. Ex: Моите приятели се събраха, за да ме защитят от нападателите.

Една от най-често срещаните изрази с тази дума е "рейк пари", което означава спестяване и спестяване на пари. Ex: В продължение на пет години той събира пари за закупуване на нова кола.

В Библията има няколко айята, които се събират или се свързват с този глагол. Един от най-известните пасажи говори за събиране на съкровища на небето и се намира в Матей 6:20: "Но си събирай съкровища на небето, където молец и ръжда не могат да унищожат, и където крадци не влизат и крадат."

В този пасаж от проповедта на планината Исус посочва колко е важно да се тревожим и да посвещаваме живота си на нещата от вечно Царство Божие, а не материалните неща на този свят, които са мимолетни.

Добавяне или присъединяване

Много хора имат съмнения относно използването му, по-конкретно между сглобяването. И двете форми са правилни и синоними.

Въпреки че не се счита за неправилна дума, събирането често е дума, използвана в неформални контексти.