дванадесети

Какво означава Дванадесета:

Дванадесетото е прилагателно или мъжко съществително, което класифицира нещо или някой, който заема дванадесетото място в серия. Тя може да бъде и част, която показва дванадесетата част от нещо .

Календарната година е разделена на дванадесети, известни като месеци, които са дванадесет. Дванадесетата дума произлиза от латинската дуодекиму.

Дванадесети бюджет

Дванадесетият израз на бюджета се отнася до Закона за годишния законодателен бюджет и се изчислява според стойността на текущите нетни годишни приходи на съответната община.

Прехвърлянето на тази дванадесета е задължително за законодателната и съдебната власт. Това прехвърляне се споменава във Федералната конституция, член 168, който гласи: Ще им бъдат предоставени средствата, съответстващи на бюджетните кредити, включително допълнителните и специалните кредити, предназначени за органите на законодателните и съдебни органи, Министерството на държавната администрация и Службата на обществения защитник. излъчени до 20-то число всеки месец, в дванадесети (...)