SMJ

Какво е SMJ:

SMJ (или smj) е абревиатура, използвана в правната среда, чието значение е "запазена по-добра преценка". Тя традиционно се поставя точно под заключението на мнение, например, използвайки израза "smj е мнението".

Когато се изготви правно становище, оценителят (който дава становището) използва това съкращение, за да посочи, че постигнатото заключение не е от първостепенно значение. Това не е единственият или окончателен отговор. Тоест, ако друг рецензент оценява мненията, съдържащи се в документа, може да има различен поглед от този, който е бил изложен.

Други общи форми, които се появяват в заключителното становище, са: "това е нашето мнение", "така ли изглежда", наред с други подобни. Обикновено, по традиция, рецензентът добавя съкращението до заключителните фрази.