прочувствен

Какво е Effusive:

Effusive е прилагателно на португалския език, използвано за обозначаване на някого или нещо, което има голяма лекота на комуникация, което се изразява с лекота и че има плам и жесток в това, което казва . Това се държи с излив, или като форма на изразяване, или като реакция на нещо.

Ефлузивният акт е напълно свободен от чувства като срамежливост и тъга. Ефикасността (актът на ефузивност) се характеризира с преувеличени прояви на привързаност и привързаност, обикновено свързани с повърхностни, ефемерни или лъжливи емоции.

Ефлузивен поздрав, прегръдка или амлекс е поздрав, който се прави с емоция.

Синоними за efusivo

  • топло
  • общителен
  • експанзивен
  • ревностен
  • разпален
  • ентусиаст
  • общителен
  • преувеличен
  • плам

Натрапчиви хора

Ефектните хора естествено имат много голяма способност да говорят или да си взаимодействат с други хора, било то в малки групи или големи тълпи.

Въпреки това, ефузивността може да има пейоративна конотация, свързваща индивида с някой досаден, любопитен, неудобен или дори фалшив. Това е така, защото обичайно лицето действа много интимно с други индивиди, които нямат една и съща характеристика.