MMO

Какво е MMO:

MMO е акроним за Massive Multiplayer Online и представлява онлайн игрален режим, в който няколко играчи се конкурират и си взаимодействат едновременно .

За разлика от мултиплейърните игри, където броят на играчите е ограничен до половин дузина, най-много, MMO игрите позволяват взаимодействието на десетки, стотици или дори хиляди хора едновременно.

Игрите в MMO произтичат от свързаността на компютрите с интернет, т.е. първите игри са разработени за компютри. Въпреки това, с еволюцията на конзолите, MMO игрите вече са в новите модели на видео игри, които имат свързаност към световната мрежа.

MMO и MMORPG

Масова мултиплеър онлайн ролева игра може да се счита за MMO, но MMO не винаги може да бъде MMORPG.

Докато MMO е базирана на едновременни мултиплейър игри, MMORPG, в допълнение към тази функция, също има същите атрибути като ролева игра .

RPG е игрален формат, който няма хронологичен ред или предварително дефинирани действия. Играчът е свободен да "изследва" целия виртуален свят на играта, да прави алтернативни мисии и да променя персонажа си по време на играта.

Затова MMORPG е сливането на MMO и RPG формати.

Вижте също значението на MOBA.