вик

Какво е Cry:

Плачът е акт или действие на плач, плач или нещо, което се казва на глас . Това е съществително от мъжки род, което нарича действието на молбата, подаването на жалба, оплакването или дори жалбата и протеста, настоятелно или вика.

Плачът е молба, молба, за да проси някой за нещо, е да се моли с висок глас.

Да плачеш е да се оплакваш, да протестираш, да претендираш за изпълнение на обещание в силни викове, по взривоопасен начин.

Плачът е акт на подаване на жалба, оплакване, оплакване, недоволство, по бурен начин, с вой.

Шумът от гласове може да се формира от резултата от смут, объркване, раздори.

Вик, по религия, е молитва, която се моли в хор и силно, от вярващите по време на шествие.