омбудсман

Какво е омбудсман:

Омбудсманът е израз на шведски произход, който означава „представител на гражданите“. Думата се формира от обединението на " омбудсмани " (представител) и " човек " (човек). Терминът дойде през 1809 г. в скандинавските страни за назначаване на генерален омбудсман на парламента, отговорен за посредничеството и опитите за разрешаване на жалбите на населението към правителството.

Днес омбудсманът се е превърнал в професия в почти всички големи и средни предприятия, независимо дали са публични или частни.

Функцията на будите, както са известни, е да видят проблемите и негативните точки на дадена компания или институция от гледна точка на потребителя / гражданина и да се опитат да решават кризите по безпристрастен начин.

В пресата омбудсманът е посредник между редактора на вестника и неговите читатели. В Съединените щати ролята на омбудсмана е възникнала през 60-те години на ХХ в. В Бразилия този пост съществува от 1989 г., когато вестник Folha de S. Paulo публикува първото издание на своя омбудсман, който ще отговаря за това да бъде говорител на читателите, разрешаване и предаване на жалбите им до вестника.

В много компании омбудсманът е свързан с отдела за правни услуги.