За отслабване

Какво намалява:

Анулирането е преходен глагол, който означава да се направи по-тънък или да се намали интензивността, количеството, активността, ефекта или стойността на някого или нещо.

Синоними на atenuar могат да бъдат: да отслабят, да смекчат, да облекчат, да успокоят, да омекотят, да отслабят, да намалят, да отслабят, да намалят, да намалят и т.н.

Някои антоними на затихване са: влошаване, усилване, укрепване, усилване, усилване, увеличаване, увеличаване, затягане, разбъркване, раздразнение и др.

Затихването може да бъде и за намаляване на видимостта на нещо, например: отслабване на стрии или намаляване на тъмните кръгове.

На английски език глаголът attenuar може да бъде преведен чрез отслабване или смекчаване. Пример: През последните месеци от живота си той приемаше силно лекарство, за да смекчи (смекчи) болката. През последните месеци от живота си той взема много силно лекарство, за да облекчи болката.

В правния контекст са налице смекчаващи фактори на санкцията, тоест намаляването или намаляването на наказанието или степента на вината за реу. Според бразилския Наказателен кодекс, ако обвиняемият сътрудничи на разследването или ако признае престъплението спонтанно, присъдата му може да бъде смекчена.