MPEG

Какво е MPEG:

MPEG означава "Експертна група на движещи се картини" .

Това е група, сформирана от Международната организация по стандартизация (ISO) в партньорство с Международната електротехническа комисия (IEC), с цел определяне на модел за компресиране на информация и предаване на аудио и видео, без да губи качеството на файловете.

За да може да компресира аудио и видео файлове, без да губи много качество, групата е решила да създаде система, която да съхранява само промяната от една "рамка" в друга, вместо да запазва всички "рамки" едновременно във файла,

MPEG е роден през 1988 г. и е отговорен за развитието на MP3 ( MPEG Layer 3 ), най-широко използвания формат за компресиране на цифрови аудио в света, тъй като не позволява много голяма загуба на качество във файла.

Други варианти на MPEG, като MPEG 1, MPEG 2 и MPEG 4, също бяха създадени, които имаха подобрения в процеса на асоцииране на изображение с цифровия файл, запазвайки неговото качество.

Разширенията, използвани за MPEG файлове, са .mpeg или .mpg .

Произнесено "emepegue".