функция

Какво е функция:

Функцията е женско съществително, което показва позиция, упражнение, мисия, поръчка, полезност, разбиране .

Думата функция е съществително, което определя различни значения. В областта на биологията, функцията е правилното действие на орган или система, която работи за запазването на живо същество. Тя може да бъде и работа на инструмент или машина, изпълнение на позиция, услуга или занаят.

В граматиката, функцията е ролята на думата в молитвата.

В Математика, функцията е всяко съвпадение между два или повече множества. Това е съответствието между областта на две променливи. Някои от най-известните функции са: експоненциална функция, квадратична, инверсна и т.н.

В химия, функцията е групирането на атоми, които присвояват на клас вещества, в чиито молекули присъства, определено и по-малко равномерно химично поведение.

В Бразилия функцията е регионален израз, който означава танцуваща партия, танц, забавление, фанданго, радостна среща.

В юридическата област функцията е всяко от големите разделения на дейността на държавата при постигане на нейните правни цели (законодателна, съдебна, административна или изпълнителна функция). Това са също така правото, задълженията и задълженията на дадено лице в рамките на тяхната специфична професионална дейност.