закачлив

Какво е игриво:

Lúdico е мъжко прилагателно с произход от латински ludos, което се отнася до игри и забавления .

Игривата дейност е развлекателна дейност, която дава удоволствие и забавлява хората. Понятието за лудически дейности е свързано с лудизъм, т.е. дейност, свързана с игри и акт на игра .

Игривото съдържание е много важно в обучението . Това е така, защото е много важно да се внуши на децата представата, че ученето може да бъде забавно. Инициативите за игра в училищата стимулират творчеството и допринасят за интелектуалното развитие на учениците.

Игрив текст или реч е културна продукция, която може да забавлява читателя или слушателя. Важно е да се привлече вниманието и да се убедят други хора.