пролог

Какво е Пролог:

Прологът е текст или предупреждение, обикновено кратко, което предхожда писмена работа и има за цел да го представи на читателя . От гръцките "пролози", което означава "предварително писане".

Прологът е същият като въвеждането, предговора, предговора, преамбюла . Това е въвеждането на произведение, в което авторът разработва предварителните идеи по темата, които ще се развият при разгръщането на творбата.

Прологът първоначално представляваше първоначалната част от гръцката драма, в която се представяше един символ, преди самото парче.

Прологът (без акцент) е настоящият показател за глагола prologar, което означава да предшества конкретен предговор с предговор.

Във военната област, в артилерийските части, прологът е въже, което свързва ремонта с оръжието, за да направи огъня.

Епилогът, за разлика от пролога, е последната част от едно произведение. В романа е частта, която описва крайния изход на сюжета, където авторът завършва своя разказ.