жал

Какво е лошо:

Лошото е мъжко прилагателно, което класифицира нещастен, нещастен, нещастен индивид .

Човек, който е обозначен като беден, е човек, който страда или страда от нещо ужасно в живота си и затова заслужава съжаление или състрадание на другите. Ex: Лошо нещо! Семейството му загина при инцидента, загуби работата си и сега живее на улицата.

Освен това, думата „лошо“ се използва и като проявление на плебейството и в популярния смисъл е предадената от неговата съпруга или приятелка .

На английски, думата bad може да бъде преведена на нещастна или лоша . Ex: Лош човек, той е ограбен, когато той е на път да депозира заплатата си. - Бедното копеле, беше ограбен, когато се готвеше да плати заплатата си.

Източник на думата бедни

Много хора твърдят, че думата бедни има сексуална конотация, защото е свързана и произтича от термина коитус, което не е вярно. Така за мнозина лошата дума е била използвана за описване на човек, който е преживял сношение, тоест изнасилване.

Но етимологията на думата бедни не е в коитуса, а в архаичния глагол " coitar ", от латински coctare, което означава позор или мъчение. По този начин, един беден човек е човек, който е претърпял коита, т.е. нещастие, болка, тъга или страдание .