обхват

Какво е обхват:

Обхват означава среда, поле, сфера, контур, пространство, заграждение. Граматически това е съществително мъжко същество, което се отнася до област, която обгражда или обгражда нещо, е периферията.

В преносен смисъл, думата обхват се отнася до зона на дейност, до полето на действие на няколко сектора на знанието. Пример: Правен обхват, данъчен обхват, обхват на информационните технологии, финансов обхват, научен обхват, религиозен обхват и др.

Правен обхват са всички дейности, свързани с областта на правото, независимо дали в гражданското, трудовото, наказателното, търговското, административното, международното и др.

Данъците са всички въпроси, свързани с данъците, били те общински, държавни или федерални.

Думата обхват, в преносен смисъл, има същия обхват като думата печат. Например социални, политически, религиозни и други характеристики.